pierwszy na świecie regulowany przez rząd krajowy rynek

1 posta