Aktywacja receptora kannabinoidowego typu 1 (CB1R) promuje neurogenezę w mysiej strefie około-komorowej

tak-wyglada-marihuana

Układ endokannabinoidowy odgrywa rolę w modulacji neurogenezie dorosłych. Poniżej działanie receptora kannabinoidowego typu 1 (CB1R) aktywacja samoodnowy, proliferacji i różnicowania neuronów u mysich noworodków strefy około-komorowej (SVZ) hodowlach komórek macierzystych/ progenitorowych.

Ekspresja CB1R została wykryta w komórkach pochodzących z niedojrzałych SVZ (Nestyna – dodatni), neuronów i astrocytów.

Stymulacja CB1R, zwiększenie samo-odnawiania komórek SVZ, jak oceniono przez policzenie liczby neurosfer wtórnych. Ponadto, leczenie przez 48h zwiększyło proliferację.

Zaskakująco, stymulacja CB1R promowała również różnicowanie neuronów (bez wpływu na zróżnicowanie gleju), po 7 dniach, jak pokazano przez zliczanie liczby NeuN – pozytywnych neuronów w hodowli.

Ponadto, sposób, który pozwala na funkcjonowanie oceny różnicowania neuronów, zaobserwowano wzrost komórek nerwowych, itp. To pro-neurogeniczne działanie zostało zablokowane, gdy komórki SVZ były ko-inkubowane z CB1R antagonisty AM 251, przez 7 dni, co wskazuje, że wpływ ten obejmuje aktywację CB1R. Zgodnie z wpływem na różnicowanie neuronów i dojrzewanie, również zaszedł wzrost neurytów.

Wszystkie te wyniki wskazują, że aktywacja CB1R wywołuje proliferację, samo-odnowę o różnicowanie neuronów u noworodków myszy SVZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Copyright © HolenderskiSkun.com - Czyli uliczny slang "mam holenderskiego skuna, najlepszego". Blog, portal o marihuanie, konopi indyjskiej, cannabis.