Aktywacja receptora kannabinoidowego typu 1 (CB1R) promuje neurogenezę w mysiej strefie około-komorowej

Aktywacja receptora kannabinoidowego typu 1 (CB1R) promuje neurogenezę w mysiej strefie około komorowej, HolenderskiSkun, Holenderski Skun

Układ endokannabinoidowy odgrywa rolę w modulacji neurogenezie dorosłych. Poniżej działanie receptora kannabinoidowego typu 1 (CB1R) aktywacja samoodnowy, proliferacji i różnicowania neuronów u mysich noworodków strefy około-komorowej (SVZ) hodowlach komórek macierzystych/ progenitorowych.

Ekspresja CB1R została wykryta w komórkach pochodzących z niedojrzałych SVZ (Nestyna – dodatni), neuronów i astrocytów.

Stymulacja CB1R, zwiększenie samo-odnawiania komórek SVZ, jak oceniono przez policzenie liczby neurosfer wtórnych. Ponadto, leczenie przez 48h zwiększyło proliferację.
Zaskakująco, stymulacja CB1R promowała również różnicowanie neuronów (bez wpływu na zróżnicowanie gleju), po 7 dniach, jak pokazano przez zliczanie liczby NeuN – pozytywnych neuronów w hodowli.

Ponadto, sposób, który pozwala na funkcjonowanie oceny różnicowania neuronów, zaobserwowano wzrost komórek nerwowych, itp. To pro-neurogeniczne działanie zostało zablokowane, gdy komórki SVZ były ko-inkubowane z CB1R antagonisty AM 251, przez 7 dni, co wskazuje, że wpływ ten obejmuje aktywację CB1R. Zgodnie z wpływem na różnicowanie neuronów i dojrzewanie, również zaszedł wzrost neurytów.

Wszystkie te wyniki wskazują, że aktywacja CB1R wywołuje proliferację, samo-odnowę o różnicowanie neuronów u noworodków myszy SVZ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Zobacz inne blogi, portale, fora o tematyce marihuany, konopi indyjskich, cannabis:

thc, marihuana kuchnia z thc, blog o marihuanie blog, haszysz info marihuana w internecie foto thc uprawa indoor, porady marihuana, cannabis foto haszysz cannabis seeds, akseeds tritonseeds, triton seed jamaicaseeds, jamaica seeds medyczna marihuana cbd w leczeniu thc informacje f2seeds, f2 seeds w domu, na dworze, uprawa, hodowla, marihuany, konopi, porady taniesianie, tanie sianie kanabis info ganjafarmer, ganja farmer marihuanasamen, hanfsamen dutchseeds, dutch seeds uprawa, marihuany, w domu, na dworze ultimateseeds, ultimate seeds nasiona marihuany, konopi galeria, upraw, marihuany najlepsze kanabis info seedbay info, o nasionach thc blog thc tv foto, galeria, cannabis medyczna, marihuana, cbd forum, uprawa, marihuany dyskusje o uprawie, hodowli marihuany forum kanabis info upload, galeria, cannabis haszysz, forum o marihuanie, konopiach, indyjskich, cannabis forum haszysz, o uprawie konopi indyjskich holenderskiskun, holenderski skun najlepsze odmiany marihuany nasiona marihuany galeria, thc-thc nasiona marihuany, konopi, seedbay upload, hosting, foto, marihuana seedbay, galeria cannabis seeds, marijuana seed, akseeds uprawa outdoor, porady firma od nasion konopi news, newsy, kanabis

Copyright © HolenderskiSkun.com - Czyli uliczny slang "mam holenderskiego skuna, najlepszego". Blog, portal o marihuanie, konopi indyjskiej, cannabis.