Uzależnienie od cannabis związane jest z genetyką

Badanie przeprowadzone na ludziach wykazało, że niektóre osoby mogą być genetycznie bardziej predysponowane do uzależnienia od cannabis niż inne. Badanie, pod kierunkiem zespołu z University College London (UCL), połączyło określone warianty genu receptora kannabinoidowego 1 (CNR1) i genu hydrolazy amidowej kwasu tłuszczowego (FAAH) z behawioralnymi miernikami predyspozycji do uzależnienia lub endofenotypami, które są typowe dla zaburzeń używania konopi indyjskich (CUD).

„Byliśmy zainteresowani odpowiedzią na pytanie, czy te markery genetyczne mogą przewidzieć odpowiedzi związane z uzależnieniem od cannabis, na przykład, czy zauważamy zdjęcia roślin marihuany,” mówi dr Chandni Hindocha, współpracownik w klinice psychofarmakologii klinicznej UCL. Naukowcy informują o swoich badaniach w Addiction Biology w artykule zatytułowanym: „Acute effects of cannabinoids on addiction endophenotypes are moderated by genes encoding the CB1 receptor and FAAH enzyme.”

Autorzy napisali, że około 9% osób, które zaczną używać marihuany, rozwinie u siebie CUD. Na problematyczne zażywanie narkotyków mają wpływ zarówno czynniki środowiskowe, jak i genetyczne, które w przypadku cannabis mogą obejmować różnice genetyczne w układzie endokannabinoidowym organizmu, na który działa lek. Ze względu na to, że nastawienie do stosowania marihuany staje się coraz luźniejsze, coraz bardziej oczywiste staje się badanie różnic w podatności i odporności na szkodliwe działanie narkotyków. „Jest to szczególnie ważne, ponieważ społeczeństwo jest obecnie gotowe do umieszczenia marihuany na tym samym poziomie co alkohol i papierosy, co oznacza, że wskaźniki zaburzeń używania konopi indyjskich (CUD) mogą również wzrosnąć”.

Głównym składnikiem psychoaktywnym w cannabis jest tetrahydrokannabinol (THC), który aktywuje receptor kannabinoidowy typu 1 (CB1R), który jest kodowany przez gen CNR1. Drugim najczęściej występującym w roślinach cannabis kannabinoidem jest kannabidiol (CBD), ale nie posiada on efektów psychoaktywnych i zamiast tego, cechują ją psychofarmakologiczne efekty przeciwne do THC, chociaż mechanizmy działania substancji nie są w pełni zrozumiałe. Co ważne, CBD może faktycznie chronić przed rozwojem CUD i psychotycznymi efektami THC, więc jak stwierdzili naukowcy, stosunek THC do CBD w roślinach marihuany jest szczególnie ważny.

Co ciekawe, naukowcy zauważyli, że względna ilość THC w konopiach wzrosła w ciągu ostatnich dwóch dekad, równolegle z wyższym odsetkiem wniosków o leczenie CUD. Oprócz działania na CB1R, CBD zwiększa także hamowanie FAAH, enzymu uczestniczącego w sygnalizacji endokannabinoidowej, który pośrednio reguluje aktywność CB1R. „Hamowanie FAAH jest mechanizmem, który jest obecnie badany jako leczenie CUD”, dodał zespół.

Zespół opracował eksperyment w celu zbadania, czy którakolwiek z trzech odmian genetycznych genów kodujących CB1R i FAAH wpłynęła na reakcje osób na ostre podawanie kannabinoidów.
Zapisano czterdziestu ośmiu ochotników, którzy byli nosicielami tych odmian genetycznych, i każdy z nich przyjął kontrolowaną dawkę związków konopi za pomocą waporyzatora. W ciągu czterech sesji uczestnikom podawano kontrolowaną dawkę THC, CBD, kombinację CBD + THC lub placebo. Następnie badacze ocenili miary trzech różnych endofenotypów CUD, gdy uczestnicy byli pod wpływem cannabis. Uczestnicy wypełnili również krótki kwestionariusz oceniający głód – chęć na zastosowanie cannabis oraz zostali przetestowani za pomocą BSS (Bodily Symptoms Scale).

Podczas gdy wyniki uwidoczniły różnice w odczuwalności sygnału narkotykowego i sytości stanu dla wszystkich trzech wariantów genetycznych, uczestnicy, którzy nosili jeden z wariantów polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) w genie CB1R, zwykle mieli ochotę na większe ilości cannabis. Odkrycie sugeruje, że osoby z tym markerem genetycznym mogą być bardziej podatne na uzależnienie od konopi indyjskich.

Zespół przyznaje, że ich eksperymenty będą musiały zostać powtórzone u znacznie większej liczby osób, aby potwierdzić ich odkrycia.
„Ważne jest, aby uznać te wyniki za wstępne,”, napisał zespół.

Odkrycia dostarczają również pewnych informacji na temat tego, dlaczego CBD ma potencjał do zastosowań medycznych. „Jeśli CBD może przywrócić zakłócenia w modelu salience, może to być neuroprotekcyjny mechanizm wyjaśniający jego potencjał w leczeniu zaburzeń, takich jak psychoza i uzależnienie”, dodał starszy autor badania, dr Cur Valran, profesor psychofarmakologii w klinice psychofarmakologii UCL Unit.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © HolenderskiSkun.com - Czyli uliczny slang "mam holenderskiego skuna, najlepszego". Blog HolenderskiSkun to portal o marihuanie i konopi indyjskiej THC oraz cannabis CBD.