Roślina Cannabis Powiązana z Poprawą Wyników Pacjentów z Autyzmem

Badanie kliniczne: Ekstrakty z całych roślin cannabis powiązane z poprawą wyników u pacjentów z autyzmem.

Zgodnie z danymi z badań klinicznych opublikowanymi w czasopiśmie Molecular Autism, doustne podawanie ekstraktów z konopi indyjskich pochodzenia roślinnego jest dobrze tolerowane i zmniejsza destrukcyjne zachowania u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

Zespół izraelskich badaczy ocenił bezpieczeństwo i skuteczność wapowania ekstraktów z całych roślin z przewagą CBD w randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu krzyżowym 150 młodych osób (średni wiek 11,8 lat) z autyzmem. Badani otrzymywali zarówno ekstrakty, jak i placebo w różnym czasie w trakcie trwania badania.

Naukowcy ogłosili „brak związanych z leczeniem poważnych lub poważnych zdarzeń niepożądanych” wynikających z terapii konopiami indyjskimi.

Leczenie kannabinoidami wiązało się ze zmniejszeniem uciążliwych zachowań w porównaniu z placebo. Badacze mówią:

„Destrukcyjne zachowanie w skali CGI-I [skali klinicznej globalnej poprawy wrażeń] uległo znacznej lub bardzo dużej poprawie u 49 procent [osób przyjmujących] ekstrakt z całej rośliny w porównaniu z 21 procentami w grupie placebo.

Mediana SRS [Skala reakcji społecznej] – Łączny wynik (wynik drugorzędny) poprawił się o 14,9 [punkty] na ekstrakcie z całej rośliny w porównaniu z 3,6 punktu po placebo.”

Ekstrakty z konopi wiązały się również z obniżeniem wskaźnika masy ciała u pacjentów z nadwagą.

Autorzy podsumowali:

„W tym badaniu po raz pierwszy wykazaliśmy w badaniu kontrolowanym placebo, że leczenie kannabinoidami może zmniejszyć destrukcyjne zachowania związane z ASD, przy akceptowalnej tolerancji. Jest to szczególnie ważne dla wielu osób z ASD, które mają nadwagę, ponieważ leczenie kannabinoidami wiązało się z utratą masy netto, w przeciwieństwie do znacznego przyrostu masy ciała zwykle powodowanego przez leki przeciwpsychotyczne. Te dane sugerują, że kannabinoidy powinny być dalej badane pod kątem stosowania w ASD.”

Wyniki badania są spójne z wynikami kilku wcześniejszych badań obserwacyjnych – w których podobnie stwierdzono, że wyciągi z konopi pochodzenia roślinnego są skuteczne i dobrze tolerowane w łagodzeniu różnych objawów u pacjentów z ASD, w tym nadpobudliwość, drgawki, lęk i ataki wściekłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © HolenderskiSkun.com - Czyli uliczny slang "mam holenderskiego skuna, najlepszego". Blog HolenderskiSkun to portal o marihuanie i konopi indyjskiej THC oraz cannabis CBD.