Efekty Marihuany Na Zespół Tourette’a

Zespół Tourette’a jest dziedzicznym zaburzeniem neuropsychiatrycznym, które objawia się w dzieciństwie i charakteryzuje się fizycznymi i głosowymi tikami, takimi jak powtarzające się szarpnięcia lub (często społecznie nieakceptowana) niegrzeczna mowa. Konopie indyjskie mogą pomóc w różnych objawach Tourette’a, w tym w zmniejszeniu lęku i częstotliwości tików.

Badania nad konopiami pokazują, że może pomóc złagodzić objawy zespołu Tourette’a (TS). Z około 200 000 samych Amerykanów cierpiących na ciężkie przypadki Tourette’a (i aż 10% osób doświadczających łagodniejszych objawów), warto przyjrzeć się każdemu możliwemu leczeniu. Przyjrzyjmy się sześciu głównym sposobom, w jakie konopie indyjskie mogą być pomocne.

1. Konopie indyjskie mogą zmniejszać częstotliwość tików

Istnieje duże zainteresowanie możliwością zmniejszenia przez konopie indyjskie częstotliwości występowania tików u osób cierpiących na zespół Tourette’a (TS), i opublikowano kilka artykułów na ten temat. Badanie przeprowadzone przez badaczy w Hanowerze w Niemczech (Müller-Vahl i in., 1998) wykazało, że 17 z 64 pacjentów z ZT zgłosiło używanie konopi indyjskich, a 14 z nich doświadczyło częściowej lub całkowitej ulgi w tikach po użyciu cannabis.

Niemieccy naukowcy przeprowadzili kilka dalszych badań nad konopiami indyjskimi i redukcją tików, z których wszystkie wykazały, że większość pacjentów odczuła znaczną ulgę po użyciu konopi. Odkryli również, że bardzo niewielu pacjentów doświadczyło skutków ubocznych. Uważa się, że konopie indyjskie mogą zmniejszać tiki ZT w podobny sposób, jak inne schorzenia wywołujące dystonię, takie jak choroba Parkinsona.

Nie jest jasne, na czym polega ten mechanizm, ale uważa się, że może on leżeć w gęsto skupionych receptorach kannabinoidowych w jądrach podstawnych i hipokampie. Te obszary mózgu są zasadniczo zaangażowane w kontrolę zachowania i ruchu i wiadomo, że są nieprawidłowe u osób cierpiących na ten zespół.

2. THC może łagodzić objawy obsesyjno-kompulsywne

Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne jest najczęstszym schorzeniem współistniejącym u pacjentów z zespołem Tourette’a. Pacjenci z ZT, u których również występuje OCD, wykazują powtarzające się liczenie, dotykanie i „porządkowanie”, a także mogą wykazywać zwiększoną agresję w porównaniu z osobami cierpiącymi tylko na OCD.

Inne badanie przeprowadzone przez Müller-Vahl i jej zespół potwierdziło odkrycie, że pacjenci leczeni THC doświadczyli zmniejszenia objawów obsesyjno-kompulsywnych wraz z redukcją tików.

3. Konopie indyjskie mogą zwiększyć skuteczność konwencjonalnych leków na zespół Tourette’a

Oprócz badania konopi indyjskich jako samodzielnego leczenia ZT, pojawiło się duże zainteresowanie ich stosowaniem jako terapii wspomagającej (dodatkowej) wraz z niektórymi konwencjonalnymi lekami na ZT. Müller-Vahl i wsp. zaobserwowali w studium przypadku 24-letniej kobiety z 2002 r., że „THC może być użyteczny w zwiększaniu odpowiedzi farmakologicznej na atypową NL, taką jak amisulpryd i rysperydon, u pacjentów z ZT” oraz że „wystąpił brak poważnych działań niepożądanych”.

O wiele wcześniejsze badanie opublikowane w czasopiśmie Life Sciences w 1989 r. sugerowało, że zarówno kannabinoidy, jak i nikotyna mogą „znacznie zwiększyć” skuteczność „neuroleptyków” (leków przeciwpsychotycznych) w chorobach motorycznych, w tym ZT.

Co więcej, jedyne dwa randomizowane kontrolowane badania, które przeprowadzono na konopiach indyjskich i ZT, porównują stosowanie kannabinoidów jako jedynej terapii i jako terapii wspomagającej z placebo. Obaj stwierdzili, że stosowanie razem z innymi lekami przyniosło najbardziej pozytywne rezultaty. Jednak rozmiary próbek były małe w przypadku obu tych badań i wymagane są dalsze badania w celu potwierdzenia wyników.

4. Konopie indyjskie mogą złagodzić problemy ze snem związane z zespołem Tourette’a

Wielu pacjentów cierpiących na Tourette’a doświadcza również zaburzeń snu. Chociaż nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących wpływu kannabinoidów na zaburzenia snu u pacjentów z ZT, istnieje wiele anegdotycznych dowodów sugerujących, że konopie indyjskie mogą mieć pozytywny wpływ również na ten aspekt ZT.

Na przykład wiadomo, że ZT powoduje zwiększone opóźnienie snu (opóźnione zasypianie), podczas gdy konopie indyjskie zmniejszają opóźnienie snu i zmniejszają trudności z zasypianiem u wielu osób.

5. Konopie indyjskie mogą być środkiem przeciwlękowym dla osób cierpiących na ZT


Cenne badania przeprowadzone przez Müller-Vahl et al (oraz różne inne zespoły badawcze, które badały potencjał marihuany w leczeniu ZT) ogólnie wykazały, że używanie konopi indyjskich nie łagodziło poziomu lęku. W jednym badaniu nawet zwiększyły lęk fobiczny. Istnieje jednak wiele innych anegdotycznych doniesień o osobach cierpiących na ZT doświadczających subiektywnej poprawy lęku.

Istnieje nawet znak towarowy „pigułka z konopi” o nazwie Idrasil™, która jest sprzedawana osobom cierpiącym na ZT w krajach, w których marihuana jest legalna. Według producenta pacjenci odczuwają zmniejszenie tików tiki oraz stanów niepokoju podczas regularnego przyjmowania leku Idrasil.

6. Konopie indyjskie mogą zmniejszyć agresję i wściekłość wynikające z TS

Innym powszechnym problemem związanym z ZT jest agresja i wybuchy wściekłości. Jest to szczególnie powszechne u dzieci (dotyczy do 25% dzieci z ZT), ale występuje również u znacznej ilości dorosłych. Wybuchy te zwykle manifestują się jako nieprzewidywalne przejawy agresji, które są znacznie nieproporcjonalne do postrzeganej prowokacji i często mogą stwarzać ryzyko poważnego samookaleczenia lub zranienia innych.

Ponownie, potencjał marihuany w leczeniu objawów agresji u osób cierpiących na ZT nie został formalnie zbadany. Ale istnieją niepotwierdzone dowody od osób cierpiących na ZT, że używanie konopi ma pozytywny wpływ na agresję.

Wiele osób cierpiących na ADHD (zaburzenie blisko spokrewnione, często współwystępujące z ZT) również zgłasza subiektywnie pozytywny wpływ na agresję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © HolenderskiSkun.com - Czyli uliczny slang "mam holenderskiego skuna, najlepszego". Blog HolenderskiSkun to portal o marihuanie i konopi indyjskiej THC oraz cannabis CBD.