Układ endokannabinoidowy

Układ endokannabinoidowy i jego funkcje.

Cannabis i układ endokannabinoidowy idą w parze. Zapraszamy do czytania jeśli interesują cię informacje o układzie endokannabinoidowym oraz fakt, dlaczego jest on tak ważny.

Jeśli chcemy zrozumieć wpływ cannabis z perspektywy fizjologicznej, konieczne jest zrozumienie, czym jest układ endokannabinoidowy. Odkrycie tej sieci komunikatów chemicznych stanowi ogromny przełom w medycynie oraz nauce o marihuanie. Dzisiaj pokrótce omówimy funkcjonowanie systemu endokannabinoidowego oraz historię stojącą za jego odkryciem.

CO TO JEST UKŁAD ENDOKANNABINOIDOWY?

Układ endokannabinoidowy (ECS) szeroko przewija się w dzisiejszych mediach ze względu na jego związek z marihuaną. Układ endokannabinoidowy składa się z trzech podstawowych części; endokannabinoidów, receptorów kannabinoidowych oraz enzymów metabolicznych.
Endokannabinoidy wytwarzane są przez nasz organizm naturalnie, a do najpopularniejszych należą anandamid oraz 2-AG. Te endokannabinoidy oddziałują z receptorami kannabinoidowymi. Gdy receptory te są „odblokowywane” przez endokannabinoidy, wysyłają one chemiczną wiadomość do naszego ciała, w celu wykonania określonego działania, na przykład uregulowania układu odpornościowego.

Najczęściej przestudiowanymi receptorami kannabinoidowymi są CB1, który znajduje się głównie w mózgu oraz w ośrodkowym układzie nerwowym oraz CB2, zlokalizowany w przewodzie pokarmowym, skórze i ogólnie w układzie odpornościowym. Istnieje również inny receptor kannabinoidowy zwany GPR55, który w porównaniu do CB1 i CB2, nie został jeszcze poprawnie przebadany. Gdy endokannabinoidy nie są już potrzebne, za ich rozkład odpowiedzialne są enzymy metaboliczne.

CANNABIS I UKŁAD ENDOKANNABINOIDOWY

Rośliny cannabis produkują fitokannabinoidy („phyto” oznacza po grecku „roślina), takie jak THC, CBD, CBN, THCA i około 90 innych. Te fitokannabinoidy są w stanie działać na receptory kannabinoidowe, ponieważ naśladują strukturę naszych, wewnętrznie produkowanych, endokannabinoidów. Dlatego też na wiele funkcji, za które odpowiada ECS,wpływa konsumpcja cannabis. Nie wszystkie fitokannabinoidy działają w ten sam sposób; na przykład THC generuje efekty psychoaktywne, a CBD wcale nie.

FUNKCJE UKŁADU ENDOKANNABINOIDOWEGO

System endokannabinoidowy pomaga regulować sen, nastrój, reprodukcję, kontrolę motoryczną, temperaturę, układ odpornościowy, ból, pamięć oraz inne procesy. ECS jest ogólnie przedstawiany przez media jako „system regulacyjny”, który koryguje nieprawidłowości, gdy coś nasz organizm wypada ze stanu homeostazy. Wielu pacjentów stosuje cannabis, aby pomóc sobie w regulacji oraz manipulacji funkcji ECS. Naukowcy regularnie dokonują nowych odkryć dotyczących wpływu cannabis na układ endokannabinoidowy.

HISTORIA

Układ endokannabinoidowy jest stosunkowo nowym odkryciem, mimo że cannabis znane jest już od tysięcy lat. Cofnijmy się w czasie, kiedy po raz pierwszy z roślin marihuany wyizolowano THC. W 1964 roku, dr Raphael Mechoulam i dr Yehiel Gaoni stali się pionierami, którzy wydobyli THC z cannabis na Hebrew University.

Był to ogromny przełom, bo dzięki temu działaniu, naukowcy mogli zbadać wpływ fitokannabinoidu, który odpowiedzialny jest głównie za efekty psychoaktywne. Efekt domina doprowadził dr Williama Devane i dr Lumira Hanusa do odkrycia systemu endokannabinoidowego na początku lat 90-tych. Obecnie naukowcy próbują odkryć jak dokładnie spożycie cannabis wpływa na funkcjonowanie ECS. W 2013 roku wybuchła sławna historia Charlotte Figi, dziewczynki cierpiącej na setki napadów w ciągu każdego tygodnia w wyniku rzadkiej postaci padaczki znanej jako zespół Dravet. Po spożyciu CBD jej napady zmniejszyły się do około 1 na tydzień. Ta historia doprowadziła do sytuacji, w której wielu naukowców zaczęło analizować również wpływ CBD na ECS.

WNIOSEK: POTRZEBNE JEST WIĘCEJ BADAŃ

Układ endokannabinoidowy do złożony system fizjologiczny o szerokim zakresie funkcji. Biorąc pod uwagę, że odkryto go dopiero 25 lat temu, wciąż mamy przed sobą długą drogę, zanim naprawdę zrozumiemy jego cały potencjał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © HolenderskiSkun.com - Czyli uliczny slang "mam holenderskiego skuna, najlepszego". Blog HolenderskiSkun to portal o marihuanie i konopi indyjskiej THC oraz cannabis CBD.